Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 9 – Nấu ăn

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 9:

Nhìn vào hình 7 (trong SGK trang 17), em hãy phân tích cách sắp xếp các khu vực trong nhà bếp như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 9:

Các khu vực trong nhà bếp được sắp xếp, quy hoạch theo đúng một chuẩn mực là các nhóm đồ có cùng tác dụng hoặc cùng phụ trợ được xếp cùng với nhau nhằm tạo sự thuận tiện khi nấu ăn, rửa bát, chế biến,… tạo sự thống nhất và trợ giúp lớn nhất có thể cho người nấu.

(BAIVIET.COM)