Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 16 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 3 trang 16 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 trang 16 SGK Sinh học lớp 7:

Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau :

+ Trùng roi di chuyển như thế nào?

– Đầu đi trước ☐

– Đuôi đi trước ☐

– Vừa tiến , vừa xoay ☐

– Thẳng tiến ☐

+ Trùng roi có màu xanh là nhờ

– Sắc tố ở màng cơ thể ☐

– Màu sắc của các hạt diệp lục ☐

– Màu sắc của điểm mắt ☐

– Sự trong suốt của màng cơ thể ☐

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 trang 16 SGK Sinh học lớp 7:

+ Trùng roi di chuyển như thế nào

– Đầu đi trước 

– Đuôi đi trước

– Vừa tiến , vừa xoay 

– Thẳng tiến

+ Trùng roi có màu xanh là nhờ

– Sắc tố ở màng cơ thể

– Màu sắc của các hạt diệp lục 

– Màu sắc của điểm mắt

– Sự trong suốt của màng cơ thể 

(BAIVIET.COM)