Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 9:

Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 9:

Học sinh tự xác định trên biểu đồ.

(BAIVIET.COM)