Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10:

Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 10:

Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện trên lưu vực các dòng sông lớn, hẳng năm có lượng phù sa bồi đắp nên dễ dàng canh tác, hằng năm có lượng phù sa bồi đắp nên dễ dàng canh tác.

– ở đây có nhiều dất canh tác, có mưa đều đặn, theo mùa

– Cư dân phương Đông sống bằng nghề nông là chủ yếu “lấy nông nghiệp làm gốc”

– Chăn nuôi là một ngành kinh tế được cư dân phương Đông kết hợp với nghề nông.

– Ngoài nghề nông, cư dân phương Đông còn làm đồ gốm, dệt vải, làm nghề luyện kim.

(BAIVIET.COM)