Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo)

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9:

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9:

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai phân tích. Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội ( AA hoặc Aa) với một cá thể có kiểu hình lặn (aa), mục đích là kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội là thuần chủng hay không thuần chủng. Nếu con lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai là thuần chủng ( AA), nếu xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử ( Aa)

(BAIVIET.COM)