Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 9:

Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 9:

Đường liên xã, ấp được bê tông hóa, nhiều nhà cao tầng mọc lên.

(BAIVIET.COM)