Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 12 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Tỉ lệ bản đồ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 6:

Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết

– Mỗi Xăngtimét trên bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?

– Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?

Tra loi cau hoi 2 Bai 3 trang 12 SGK Dia li lop 6 - De bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 12 SGK Địa lí lớp 6:

– Tỉ lệ bản đồ ờ hình 8 là 1: 7 500, có nghĩa là 1 cm trên bản đồ này ứng với 7 500 cm hay 75 mét trên thực địa.

– Tỉ lệ bản đồ ở hinh 9 là 1: 15 000. có nghĩa là 1 cm trên bàn đồ này ứng với 15 000 cm hay 150 mét trên thực địa.

– Bản đồ ở hình 8 (tỉ lệ 1 : 7 500) có tỉ lệ lớn hơn và thể hiện đối tượng địa lí chi tiết hơn bản đồ ở hình 9 (tỉ lệ 1 : 15 000).

(BAIVIET.COM)