Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 117 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 117 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 117 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Hãy nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 117 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Công thức tính thể tích lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao là h là: V = B*h.

BAIVIET.COM