Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 11 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 11 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 Trang 11 SGK Địa lí lớp 7:

Đọc hình 3.3, cho biết:

– Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất?

– Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

tra loi cau hoi 2 bai 3 trang 11 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 11 SGK Địa lí lớp 7:

– Châu lục có nhiều đô thị từ 8 triệu dân số trở lên nhất: Châu Á

– Các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu trở lên : Bắc Kinh, Thiên Tân, Xơ – un, Tô – ki – ô, Ô – xa – ca – Cô – bê, Thượng Hải , Ma – ni – la, Gia – các – ta , Niu Đê – li, Côn – ca – ta, Mum – bai, Ka – ra – si.

(BAIVIET.COM)