Trả lời câu hỏi 2 Bài 29 trang 89 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 89 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 29 Trang 89 SGK Địa lí lớp 7:

Tìm trên hình 29.1 các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên. Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu ?

tra loi cau hoi 2 bai 29 trang 89 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 89 SGK Địa lí lớp 7:

– Các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên:

+ Bắc Phi: Ca-xa-blan-ca, Ra-bat, An-giê, Tri-pô-li, A-lêch-xan-đri-a , Cai-rô, Khac – tam.

+ Tây Phi: Đa-ca, Cô-na-cri, A-bit-gian, Ac-cra, La-gôt, Kin-sa-xa, Lu-an-đa. + Nam Phi: Kêp-tao, Đuôc-ban, Ma-pu-tô, Giô-han-ne-xbua, Prê-tô-ri-a, Lu – xa – ca

+ Đông Phi: A-đi A-bê-ba, Nai-rô-đi, Đai-et Xa-lam.

– Các thành phố này phân bố chủ yếu ở ven biển.

(BAIVIET.COM)