Trả lời câu hỏi 2 Bài 29 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 29 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 10:

Về mùa đông, mùa khô, thức ăn xanh thường rất thiếu, vậy làm thế nào để có nhiều thức ăn cho trâu, bò vào những mùa này ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 10:

Sử dụng những thức ăn có khả năng dự trữ được lâu như thức ăn ủ yếm khí, cỏ khô, hoặc rơm, rạ được kiềm hóa hoặc ủ với ure để nâng cao tỉ lệ tiêu hóa cho trâu bò.

BAIVIET.COM