Trả lời câu hỏi 2 Bài 29 trang 83 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 83 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 29 Trang 83 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 29.2. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Tớcnơ và bộ NST của người bình thường.

– Bề ngoài, em có thể nhận biết bệnh nhân Tớcnơ qua những đặc điểm nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 83 SGK Sinh học lớp 9:

– Bệnh nhân Tớcnơ có bộ NST=45, chỉ có 1 chiếc NST giới tính X.

– Bệnh nhân Tớcnơ có bề ngoài là nữ lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.

(BAIVIET.COM)