Trả lời câu hỏi 2 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày diễn biến chính của cách mạng Hà Lan?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 144 SGK Lịch sử lớp 10:

– 8 – 1566, nhân dân miền Bắc Nê-đec-lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.

– 8 – 1567, Tây Ban Nha đưa quân sang đàn áp khởi nghĩa nhưng không ngăn trở được sự phản kháng của quần chúng.

– 4 – 576, quân khởi nghĩa giải phóng nhiều vùng rộng lớn.

– 4 – 11 – 1579, Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.

– 23 – 1 – 1579, Hội nghị U-trech gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập “ Các tỉnh Liên Hiệp”.

– 1648, Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của “Các tỉnh Liên Hiệp”

(BAIVIET.COM)