Trả lời câu hỏi 2 Bài 29 Trang 104 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 104 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 29 Trang 104 SGK Địa lí lớp 8:

Vì sao hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 29 Trang 104 SGK Địa lí lớp 8:

Vì Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao đồ sộ, trong đó có đỉnh Pha-xi-păng (3143m) cao nhất nước ta.

(BAIVIET.COM)