Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 28 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 28 Trang 139 SGK Lịch sử  lớp 10:

Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 28 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 10:

Dân giàu nước mạnh, chở thuyền là dân, lật thuyền là dân, sự đoàn kết toàn dân tạo ra sức mạnh để xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

(BAIVIET.COM)