Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12:

Tại sao phải đóng, cắt mạch điện theo thứ tự trên?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12:

Để đảm bảo an toàn điện, tránh hiện tượng từ hóa trên đoạn dây.

(BAIVIET.COM)