Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 101 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 28 Trang 101 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Vùng Tây Nguyên.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 28 Trang 101 SGK Địa lí lớp 9:

Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy vể các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc Cam-pu-chia.

Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này.

tra loi cau hoi 2 bai 28 trang 101 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 28 Trang 101 SGK Địa lí lớp 9:

– Sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chủ yếu chảy về Đông Nam Bộ: sông Đồng Nai. Sông chảy về Duyên hải Nam Trung Bộ: sông Ba. Sông chảy về phía Đông Bắc Cam-pu-chia và hội lưu với sông Mê Công là: Xê-rê-pôk, Xê-xan.

– Ý nghĩa :

+ Bảo vệ rừng đầu nguồn là bảo vệ nguồn năng lượng, nguồn nước chính cho Tây Nguyên, cho các vùng lân cận để phát triển cây lương thực, cây công nghiệp và nước sinh hoạt cho dân cư.

+ Tây Nguyên có địa hình cao xếp tầng, đầu nguồn của các dòng sông chảy về Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Bắc Cam-pu-chia. Bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sinh thái cho vùng lãnh thố rộng lớn phía nam đất nước và một phần lưu vực sông Mê Công.

(BAIVIET.COM)