Trả lời câu hỏi 2 Bài 27 trang 92 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 92 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 27 Trang 92 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (√) vào ô trống tương ứng.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 92 SGK Sinh học lớp 7:

– Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là chiếc áo ngụy trang của chúng
– Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và hoạt động bản năng
– Sâu bọ có đủ 5 giác quan: xúc giác, khứu giác, thính giác, vị giác, thị giác.
– Cơ thể sâu bọ có 3 phần: đầu, ngực, bụng.
– Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh
– Sâu bọ ho hấp bằng hệ thống ống khí
– Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau
– Sâu bọ có hệ tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng

(BAIVIET.COM)