Trả lời câu hỏi 2 Bài 27 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 27 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4:

Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4:

– Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thủy binh, tượng binh…)

– Xây dựng thành trì vững chắc.

– Xây dựng các trạm ngựa nối liền từ cực Bắc đến cực Nam của đất nước.

(BAIVIET.COM)