Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 98 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 98 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 98 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1?

tra loi cau hoi 2 bai 26 trang 98 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 98 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố các mỏ chính ở nước ta được nên trong bảng 26.1.

(BAIVIET.COM)