Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 trang 87 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 87 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Châu Chấu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 87 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận, trả lời các câu hỏi sau:

– Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào?

– Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 87 SGK Sinh học lớp 7:

– Hệ tiêu hóa có thêm ruột tịt tiết dịch vị vào dạ dày. Hệ bài tiết có nhiều ống bài tiết lọc chất thải đổ vào ruột sau để theo phân ra ngoài. Hệ tiêu hóa là nơi tiếp nhận thức ăn qua quá trình đồng hóa tạo năng lượng còn hệ bài tiết phân hủy sản phẩm để cung cấp cho hoạt động sống.

→ Nhờ có tiêu hóa mới có năng lượng để hệ bài tiết hoạt động.

(BAIVIET.COM)