Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 trang 77 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 77 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 77 SGK Địa lí lớp 6:

Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học,hãy cho biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 77 SGK Địa lí lớp 6:

Nguồn gốc thành phần khoáng trong đất là từ đá gốc. Do phong hoá, đá gốc bị vỡ vụn thành các sản phẩm phong hoá. Các khoáng vật cấu tạo nên đá trở thành khoáng vật trong đất.

(BAIVIET.COM)