Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở của biển nước ta có lợi gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

Thúc đẩy các ngành nông nghiệp, thương nghiệp phát triển. Giúp cho hàng hóa không bị ứ đọng, làm lợi cho sức tiêu dùng của nhân dân.

(BAIVIET.COM)