Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7:

Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 7:

Vua Quang Trung đã từng nói: “Xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc”. Cùng với việc ban bố Chiếu lập học cho thấy:

– Sự coi trọng chấn chỉnh nền giáo dục nước nhà và coi trọng sử dụng người hiền tài, từ đó đề cao việc đào tạo nhân tài cho đất nước từ các cấp làng xã đến phủ huyện.

– Tư tưởng đề cao việc dạy học cùng với hoài bão muốn có một nền giáo dục quốc dân phát triển để đào tạo được nhiều nhân tài, tri thức góp phần xây dựng đất nước hùng mạnh.

(BAIVIET.COM)