Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử  lớp 10:

So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn có điểm gì khác?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10:

– Nổ ra ngày đầu triều đại, liên tục, số lượng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa quy mô lớn và thời gian kéo dài.

(BAIVIET.COM)