Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 trang 116 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 116 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 116 SGK Sinh học lớp 12:

Tại sao những loài sinh vật bị con người săn bắn hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 116 SGK Sinh học lớp 12:

Những loài sinh vật bị con người săn bắn hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng vì sự biến đổi một cách ngẫu nhiên về tần số alen và thành phần kiểu gen hay xảy ra đối với những quần thể có kích thước nhỏ. Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại. Đặc biệt khi số lượng cá thể giảm xuống mức thấp, sự hỗ trợ giữa các cá thể sẽ kém, dễ bị kẻ thù tấn công, tăng xác suất giao phối gần làm các gen lặn có điều kiện biểu hiện ra kiểu hình, đời con có sức sống kém dễ dẫn tới tuyệt chủng.

BAIVIET.COM