Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 112 SGK Lịch sử  lớp 9:

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 9:

– Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch.

– Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta với Trung Quốc và các nước dân chủ trên thế giới.

– Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến.

(BAIVIET.COM)