Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12:

Tại sao tốc độ của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12:

Tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay vì nếu tốc độ quay của rôto bằng tốc độ của từ trường quay thì dòng điện không biến thiên nữa.

(BAIVIET.COM)