Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8:

Tìm trên hình 25.1 các mảng nền hình thành giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?

tra loi cau hoi 2 bai 25 trang 93 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 8:

– Các mảng hình thành giai đoạn cổ sinh: Đông Bắc, Trường Sa Bắc, Đông Nam Bộ.

– Các mảng hình thành vào giai đoạn trung sinh: Sông Đà.

(BAIVIET.COM)