Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 trang 83 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 83 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 83 SGK Sinh học lớp 7:

Đánh dấu vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 83 SGK Sinh học lớp 7:

– Chờ mồi (thường ở trung tâm lưới) (A)4
– Chăng dây tơ phóng xạ (B)2
– Chăng dây tơ khung (C)1
– Chăng các sợi tơ vòng (D)3

(BAIVIET.COM)