Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 trang 82 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 82 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 82 SGK Sinh học lớp 8:

– Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

– Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?

– Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hoá học không?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 82 SGK Sinh học lớp 8:

– Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của lưỡi là chủ yếu và có tác dụng đẩy viên thức ăn từ khoang miệng xuống thực quản.

– Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã đực tạo ra nhờ sự co dãn phối hợp nhịp nhàng của các cơ thực quản.

– Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2-4 giây) nên có thể coi như thức ăn không dược biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.

BAIVIET.COM