Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 trang 79 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 79 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 79 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 79 SGK Địa lí lớp 7:

– Lục địa Bắc Mĩ: đảo Grơn-len.

– Lục địa Nam Mĩ: quần đảo Ảng-ti, đảo Đất Lửa

– Lục địa Phi: đảo Ma-đa-ga-xca.

– Lục địa Á – Âu: đảo Anh, đảo Ai-xơ-len, đảo Ai-len , quần đảo Nhật Bản

– Lục địa Ô-xtrây-li-a: đảo Niu Ghi-nê, quần đảo Niu Di – len

– Lục địa Nam cực: quần đảo Ben – le – ni, quần đảo Ooc – ni Nam…

(BAIVIET.COM)