Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết phương pháp lai gây thành có ưu điểm gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

Phương pháp lai gây thành tạo ra được những giống vật nuôi có năng suất cao, phương pháp lai không quá phức tạp.

BAIVIET.COM