Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 trang 73 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Thường biến.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống hay do kĩ thuật trồng trọt quy định?

– Mức phản ứng là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 73 SGK Sinh học lớp 9:

– Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống qui định.

– Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một kiểu gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

(BAIVIET.COM)