Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 207 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 207 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 -1986).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 207 SGK Lịch sử  lớp 12:

Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ Quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 207 SGK Lịch sử lớp 12:

* Bảo vệ biên giới Tây Nam:

– Tháng 5 – 1975 Khơme đỏ đánh chiếm đảo Phú Quốc, sau đó chiếm đảo Thổ Chu.

– Ngày 22 – 12 – 1978, chúng huy động bộ binh, pháo binh tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới phía Tây Nam nước ta.

– Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân ta đã tiêu diệt và quét sạch bọn chúng ra khỏi lãnh thổ nước ta.

– Theo yêu cầu của Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia, quân đội Việt Nam kết hợp với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công, tiêu diệt Pôn Pốt.

– Ngày 7 – 1 – 1979, Thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng.

* Bảo vệ biên giới phía Bắc:

– Ngày 17-2-1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tiến công biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).

– Để bảo vệ Tổ quốc, quân dân ta đã đứng lên chiến đấu, đến ngày 18 – 3 – 1979, Trung Quốc rút khỏi nước ta.

 BAIVIET.COM