Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 4.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 7:

Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 7:

– Tháng 12-1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.

– Ý nghĩa: Trước thế giặc mạnh, cần đoàn kết lực lượng toàn dân trong một mặt trận thống nhất, cần sự lãnh đạo của một vị vua chính danh vị. Vì vậy, Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế, dùng danh nghĩa Hoàng đế để kêu gọi toàn dân cùng tham gia đánh giặc.

(BAIVIET.COM)