Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 7:

Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 7:

– Nghĩa quân Tây Sơn ngay từ những ngày đầu dấy binh khởi nghĩa đã được lòng dân, được quần chúng nhân dân ủng hộ, nhân dân Bắc Hà cũng vậy.

– Với tài năng của mình, Nguyễn Huệ được nhân dân biết đến như một vị anh dùng dân tộc.

=> Vì vậy, Nguyễn Huệ đã nhanh chóng thu phục được Bắc Hà.

(BAIVIET.COM)