Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử  lớp 10:

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thống nhất hệ thống đơn vị hành chính trong cả nước, làm cơ sở cho sự phân chia tỉnh huyện ngày nay.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương.

(BAIVIET.COM)