Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 trang 82 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6:

Trả lời câu hỏi:

– Vì sao người ta phải làm như vậy ?

– Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6:

– Những ngày khô hanh gió thổi mạnh cây sẽ thoát hơi nước nhiều hơn nên cần tưới nước thường xuyên hơn những ngày râm mát.

– Phụ thuộc vào độ ẩm không khí, nhiệt độ, gió …

BAIVIET.COM