Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 trang 81 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7:

Ghi tên các loài em biết vào ô trống ở bảng sau:

Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác

STTCác mặt có ý nghĩa thực tiễnTên các loài ví dụTên các loài có ở địa phương
1Thực phẩm đông lạnh
2Thực phẩm khô
3Nguyên liệu để làm mắm
4Thực phẩm tươi sống
5Có hại cho giao thông thủy
6Kí sinh gây hại cá

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7

Bảng. Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác

STTCác mặt có ý nghĩa thực tiễnTên các loài ví dụTên các loài có ở địa phương
1Thực phẩm đông lạnhTôm sú, tôm càng xanh, cua bể, tôm bạc biển
2Thực phẩm khôTôm he, tôm bạc, tôm đỏ
3Nguyên liệu để làm mắmCáy
4Thực phẩm tươi sốngCua đồng
5Có hại cho giao thông thủyCon sun
6Kí sinh gây hại cáChân kiếm kí sinh

(BAIVIET.COM)