Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10:

Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 10:

– Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được phát huy, tôn trọng như thờ cũng tổ tiên, tôn thờ những người có công với làng với nước,..

– Lăng miếu được xây dựng ở nhiều nơi.

(BAIVIET.COM)