Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11:

1. Quan sát hình 24.2 và hãy cho biết những dấu hiệu chủ yếu để phân biệt cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

2. Chi tiết nào của động cơ 2 kì trên hình 21.3 làm nhiệm vụ van trượt của cơ cấu phân phối khí.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11:

1. Ta dựa vào vị trí lắp xupap trên thân xi lanh hay nắp máy là dấu hiệu chủ yếu để phân biệt.

2. Trong động cơ 2 kì pit tông làm nhiệm vụ van trượt của cơ cấu phân phối khí.

(BAIVIET.COM)