Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 trang 92 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Sinh học lớp 10

– Em hãy kể những thực phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật phân giải prôtêin.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Sinh học lớp 10:

– Những thực phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật phân giải prôtêin: nước tương, nước mắm.

BAIVIET.COM