Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 trang 70 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 70 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 23 Trang 70 SGK Địa lí lớp 6:

Theo em, lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 70 SGK Địa lí lớp 6:

Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào:

– Diện tích lưu vực.

– Nguồn cung cấp nước.

(BAIVIET.COM)