Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 23 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 10:

Phân tích ý nghĩa đoạn trích trong bài hiểu dụ nói trên của vua Quang Trung.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 10:

– Nêu mục đích ra Bắc của nghĩa quân Tây Sơn.

– Tạo khí thế, quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn

– Thể hiện truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.

(BAIVIET.COM)