Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 trang 90 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 90 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 90 SGK Sinh học lớp 10:

Hãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 90 SGK Sinh học lớp 10:

Ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp:

Kiểu hô hấpVí dụ
Hô hấp hiếu khíVi khuẩn lam, tảo
Hô hấp kị khíVi khuẩn lactic, vi khuẩn phản nitrat hóa.

BAIVIET.COM