Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9:

Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 9:

– Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri.

– Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật bị nguy khốn trước đòn tấn công dồn dập của quân Anh – Mĩ cả ở trên biển và trên bộ.

– Quân Pháp ờ Đông Dương ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ.

=> Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương.

(BAIVIET.COM)