Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 trang 78 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 78 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 78 SGK Địa lí lớp 8:

Qua các bài học về Đông Nam Á (bài 14, 15, 16, 17) em hãy tìm ví dụ để chứng minh cho nhận xét trên.

Lời giải câu hỏi  2 Bài 22 Trang 78 SGK Địa lí lớp 8:

– Những bằng chứng về lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội khu vực Đông Nam Á cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia thể hiện đầy đủ đặc điểm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.

– Dẫn chứng:

+ Tự nhiên: nước ta cũng như các nước Đông Nam Á khai thác có địa hình khá đa dạng (núi, cao nguyên, đồng bằng…); khí hậu mang tính nhiệt đới gió mùa ẩm, cảnh quan đặc trưng rừng nhiệt đới ẩm.

+ Lịch sử: nước ta cũng như các nước Đông Nam Á khác cho đến trước chiến tranh thế giới thứ hai bị thực dân pháp xâm chiếm. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á bị phát xít Nhật Xâm chiếm. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đã giành độc lập.

+ Văn hoa: người dân Việt Nam cũng như người dân các nước Đông Nam Á đều trông lúa nước, dùng trâu bò làm sức kéo, dùng gạo làm lương thực chính…

BAIVIET.COM