Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 trang 67 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 67 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 67 SGK Địa lí lớp 6:

Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Em hãy cho biết cấc đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 67 SGK Địa lí lớp 6:

– Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66º33B.

– Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66º33N.

(BAIVIET.COM)