Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 66 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 66 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 66 SGK Công nghệ lớp 10:

Edm hãy cho biết vì sao cần nắm được quy luật sinh trưởng, phát dục không đồng đều ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 66 SGK Công nghệ lớp 10:

Nắm được quy luật sinh trưởng và phát dục không đồng đều để phát hiện được hiện tượng còi cọc do bệnh, hoặc suy thoái giống và cũng phát hiện được ra những giống tốt.

Ngoài ra nắm được quy luật cũng giúp chúng ta lập được chế độ chăm sóc vật nuôi hợp lí, phát hiện ra bệnh sớm để giảm thiểu được thiệt hại.

BAIVIET.COM